Náš příběh

Budova má pohnutou historii. Je to původně renesanční stavba, vystavěná před rokem 1615 na místě bývalé tvrze z 15. století, na mírném návrší nad obcí. V letech 1667–1669 byl zámek přestavěn v raně barokním stylu na jezuitskou rezidenci. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Od roku 1998 využívá bývalý jezuitský klášter komunita Chemin Neuf jako řeholní dům a místo setkávání různých skupin. Od té doby komunita zchátralou budovu postupně opravuje, a to za přispění dotací a ze svých zdrojů. Opravy se nyní dočkala i vstupní část, jejímž cílem je nabídnout tuto atraktivní lokalitu široké veřejnosti a dát jí možnost přispět svým dílem na rekonstrukci tohoto historicky důležitého místa.

Komunita Chemin Neuf se zrodila z modlitebního společenství ve francouzském Lyonu jako katolická komunita s povoláním k ekumenismu. V současnosti má cca 2000 členů ve třiceti zemích, z toho kolem 20 členů v České republice. Manželské páry, rodiny, ženy i muži zasvěcení do celibátu, všichni si zvolili dobrodružství komunitního života v následování Krista, aby mohli sloužit církvi a světu.

Každodenní život je určován rytmem společné modlitby: ranní chvály, mše svatá (nejčastěji v poledne), nešpory a tichá modlitba nebo eucharistická adorace večer. Na tyto časy jste srdečně zváni i Vy. Jestliže Vás nabídka zaujala, informujte se prosím na webu nebo u členů komunity o konkrétních časech

Pokud se chcete dozvědět víc o budově či komunitě, doporučujeme Vám objednat si komentovanou prohlídku po areálu. Po dobu 1 h. se Vám bude věnovat jeden z bratrů či sester z komunity. Provede Vás po všech významných a zajímavých prostorách, nastíní historii místa, představí komunitu a zodpoví Vaše všetečné dotazy.